โปรแกรมตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง

โปรแกรมตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง (TUMOR MARKER)

Tumor Marker รู้ก่อนจะสาย…ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง

รู้ไหมว่า…ในการตรวจเลือดหามะเร็งนั้น เขาตรวจหาอะไรกัน?!

การตรวจเลือดชนิดต่างๆ เพื่อหามะเร็ง เช่น ตรวจ CEA, CA 15-3, Alpha-fetoprotein ฯลฯ ที่เราได้ยินจากโปรแกรมการตรวจเลือดต่างๆ นั้น เป็นการตรวจหา Tumor marker (สารบ่งชี้มะเร็ง) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารบ่งชี้มะเร็งเบื้องต้น ได้จากบทความ “ตรวจเลือดหามะเร็งได้จริงหรือ”

Tumor Marker ที่ควรรู้จัก Alpha-fetoprotein (AFP)

…เป็นแอนติเจนในกลุ่ม oncofetal antigen ซึ่งสร้างเป็นปกติ โดยเยื่อบุผิวของเซลล์ถุงไข่ (yolk sac), เซลล์ตับ และทางเดินอาหารของทารกในครรภ์มารดา มีระดับสูงสุดในเลือดประมาณสัปดาห์ที่ 13 ของทารกในครรภ์ หลังจากนั้นจะมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อใกล้คลอด จนมีระดับเท่าระดับปกติในผู้ใหญ่ภายใน 2 – 3 สัปดาห์หลังคลอด จึงพบ AFP สูงได้ (แต่เป็นภาวะปกติ) ในเด็กในครรภ์มารดา ทารกแรกคลอด และหญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป โดยเฉพาะถ้าทารกในครรภ์มีความผิดปกติในพัฒนาการของสมอง (neural tube defect) จะสามารถตรวจพบ AFP ในเลือดของมารดาและในน้ำคร่ำได้สูงกว่าระดับที่พบในหญิงตั้งครรภ์ปกติที่มีอายุครรภ์เท่ากันถึง 2 – 3.5 เท่า คนทั่วไปจะตรวจพบ AFP ได้ในระดับต่ำๆ

โดย AFP มักมีค่าสูงกว่าปกติมากในผู้ป่วยมะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma) และมะเร็งของรังไข่ และ / หรือ อัณฑะชนิด embryonal cell carcinoma รวมทั้งยังอาจพบระดับสูงขึ้นได้ในมะเร็งปอด และมะเร็งของระบบทางเดินอาหาร โดยระดับ AFP ที่ตรวจพบมักจะสัมพันธ์กับระยะของโรคมะเร็งด้วย นั่นคือ ในมะเร็งระยะต้นมักพบ AFP สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่จะสูงมากขึ้นเป็นลำดับในมะเร็งระยะท้าย

นอกจากนั้น ยังอาจพบ AFP สูงขึ้นได้ในผู้ป่วยโรคตับอื่นๆ ที่ไม่ใช่มะเร็ง แต่ระดับมักไม่สูงมากนัก  AFP เป็น Tumor Marker ที่ได้รับการยอมรับให้นำมาใช้ตรวจหามะเร็งตับ ในกลุ่มที่เสี่ยง (high-risk population) ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรัง (chronic hepatitis), ผู้ที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ บี (hepatitis B carrier), ผู้ป่วยโรคตับแข็ง (cirrhosis) เป็นต้น โดยแนะนำให้ตรวจซ้ำทุก 3 – 6 เดือน และ / หรือ ร่วมกับการตรวจอัลตราซาวด์ (ultrasound) ของตับ

Carcinoembryonic antigen (CEA)

เป็นแอนติเจนในกลุ่ม oncofetal antigen อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งสร้างเป็นปกติจากเซลล์ลำไส้ ตับ และตับอ่อนของทารกในครรภ์ที่มีอายุครรภ์ประมาณ 2 – 6 เดือน ในคนปกติสามารถตรวจพบ CEA สูงได้เล็กน้อยในคนที่สูบบุหรี่, หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 6 เดือน รวมทั้งในผู้ป่วยที่มีการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร, ปอด, และตับ แต่ระดับมักไม่สูงมากนัก

CEA มักขึ้นสูงผิดปกติในผู้ป่วยมะเร็งของระบบทางเดินอาหาร, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็งเต้านม, มะเร็งปอด, มะเร็งรังไข่ ฯลฯ โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ จะพบ CEA สูงได้มากและบ่อยกว่ามะเร็งชนิดอื่นๆ

Prostate specific antigen (PSA)

เป็นเอ็นไซม์ protease ชนิดหนึ่งซึ่งสร้างจากเซลล์เยื่อบุผิว (epithelial cell) ของต่อมลูกหมากเป็นหลัก รวมทั้งสร้างได้ในเซลล์เยื่อบุท่อปัสสาวะ ( para-urethral gland) ดังนั้นจึงอาจพบ PSA ระดับต่ำๆ ในผู้หญิงได้เช่นกัน สามารถตรวจพบระดับ PSA สูงกว่าปกติได้ทั้งในมะเร็งต่อมลูกหมาก และภาวะต่อมลูกหมากโตที่ไม่ใช่มะเร็ง (benign prostatic hyperplasia, BPH) PSA เป็น Tumor Marker อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับให้ใช้ตรวจกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก ในกลุ่มผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยแนะนำให้ตรวจ PSA ร่วมกับการตรวจคลำต่อมลูกหมากทางทวารหนัก (digital rectal examination) และควรเจาะเลือดตรวจก่อนดำเนินการตรวจทางทวารหนัก เนื่องจากการกระทำใดๆ ต่อต่อมลูกหมาก เช่น การกดคลำ จะทำให้มีการปลดปล่อย PSA ออกจากต่อมลูกหมากมากกว่าปกติ เป็นผลให้ระดับ PSA ขึ้นสูงกว่าที่ควรจะเป็น

ในปัจจุบัน มีการตรวจเพิ่มเติมที่สามารถเพิ่มความจำเพาะต่อการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยไม่ลดความไวของการทดสอบลง ได้แก่ การตรวจ Free PSA : Total PSA ratio

CA 125

เป็นสารโปรตีน glycoprotein ซึ่งพบอยู่บนผิวของเซลล์ที่มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์ตัวอ่อนทารกชนิด embryonic coelomic epithelium

CA 125 มักมีค่าขึ้นสูงในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ ชนิด non-mucinous type รวมทั้งมะเร็งตับอ่อน, มะเร็งปอด, มะเร็งของระบบทางเดินอาหาร, มะเร็งตับ ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังอาจพบ CA 125 สูงกว่าปกติได้ในหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งผู้ป่วยที่มีการอักเสบของช่องท้อง (peritonitis) และอวัยวะภายในช่องท้อง, ตับอ่อนอักเสบ (acute pancreatitis), ตับแข็ง (cirrhosis), การอักเสบของอวัยวะภายในช่องเชิงกราน (pelvic inflammatory disease)

CA 19-9

เป็นแอนติเจน carbohydrate antigen ที่สามารถตรวจพบได้ในเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งของระบบเดินอาหาร, มะเร็งตับ, มะเร็งปอด, มะเร็งเต้านม ฯลฯ CA 19-9 จัดเป็น Tumor Marker ที่ดีที่สุดในการช่วยวินิจฉัยและติดตามผลการรักษา มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งของท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma) นอกจากนี้ยังพบค่าสูงขึ้นได้ในโรคที่มีการอักเสบของตับ, ตับอ่อน, ท่อน้ำดี และถุงน้ำดี

CA 15-3

เป็นสารโปรตีน glycoprotein มีค่าสูงขึ้นได้ในมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม, มะเร็งของระบบทางเดินอาหาร, มะเร็งตับ, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็งปอด, มะเร็งรังไข่ เป็นต้น

CA15-3 มักใช้ช่วยในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจาย และการกลับเป็นใหม่ของโรคหลังการรักษา ไม่นิยมใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่ม

Beta-human chorionic gonadotropin (beta-HCG)

เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่ง ซึ่ง beta-HCG จะมีค่าขึ้นสูงในหญิงมีครรภ์ แต่จะสูงมากในผู้ป่วยครรภ์ไข่ปลาอุก (molar pregnancy), ผู้ป่วยมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูก (choriocarcinoma), มะเร็งของรังไข่ และ / หรือ อัณฑะ ชนิดteratogenic carcinoma รวมทั้งผู้ป่วยมะเร็งปอดบางรายก็สามารถตรวจพบ beta-HCG สูงเกินปกติได้ ในคนปกติจะใช้ beta-HCG เป็น Marker สำหรับตรวจสอบการตั้งครรภ์

Neuron-specific enolase (NSE)

เป็นเอ็นไซม์ glycolytic enzyme ชนิดหนึ่ง มักตรวจพบว่ามีค่าสูงกว่าปกติในมะเร็งที่มีกำเนิดมาจากเซลล์ในกลุ่มระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ (neuroendocrine) เช่น มะเร็งปอดชนิด small cell lung cancer, neuroblastoma และ pheochromocytoma   NSE จัดเป็น Tumor Marker ที่ดีที่สุดในการช่วยวินิจฉัยและติดตามผลการรักษา มะเร็งปอดชนิด small cell lung cancer ซึ่งเป็นมะเร็งปอดที่มีการพยากรณ์โรครุนแรง

…จะเห็นได้ว่า สารบ่งชี้มะเร็งหลายชนิด สามารถตรวจพบได้ในคนปกติ ขณะเดียวกัน ก็อาจไม่พบความผิดปกติในผู้ป่วยมะเร็ง ดังนั้น การเลือกใช้และแปลผลเกี่ยวกับสารบ่งชี้มะเร็ง จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และจะต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

208 COMMENTS

 1. Narcotic pain medications Tried by 53 percent of the respondents who were given prescription medication, narcotic pain medication is far from
  a proven solution for acute lower-back pain but may reduce
  chronic lower-back pain when compared with a placebo.
  wowviaprice.com viagra para mujer

 2. I’m extremely inspired with your writing skills and
  also with the structure for your weblog. Is that this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way stay up the nice quality writing, it is
  uncommon to see a great blog like this one today..

 3. My spouse and I stumbled over here different page and thought I
  may as well check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to finding out about your web page repeatedly.

 4. hello there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise a few technical issues using this website, since I experienced to
  reload the site lots of times previous to I could get it to load
  correctly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if
  advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this
  RSS to my email and could look out for a lot more of
  your respective fascinating content. Make sure you update this again very
  soon.

 5. It is the best time to make a few plans for
  the future and it’s time to be happy. I have read
  this post and if I may I desire to counsel you some fascinating issues or advice.
  Perhaps you can write subsequent articles relating to this article.
  I wish to read even more issues about it!

 6. It’s the best time to make some plans for the future and
  it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or suggestions.
  Maybe you could write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

 7. Hi! I’ve been following your website for a long time now and finally got the courage to
  go ahead and give you a shout out from Austin Tx!

  Just wanted to tell you keep up the great job!

 8. I’d like to thank you for the efforts you have put in penning this website.
  I am hoping to check out the same high-grade content by
  you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to
  get my very own website now 😉

 9. We would like to thank you once again for the lovely ideas you offered Jesse when preparing a post-graduate research plus, most importantly, pertaining to providing each of the ideas in a blog post. Provided we had been aware of your web-site a year ago, we will have been saved the useless measures we were selecting. Thank you very much.

 10. I will immediately grasp your rss feed as I can’t find your
  email subscription link or e-newsletter service.

  Do you have any? Please let me understand in order that I may just subscribe.
  Thanks.

 11. It’s the best time to make some plans for the long run and it is time
  to be happy. I have read this submit and if I may just I want to counsel you few
  interesting issues or suggestions. Perhaps you can write subsequent articles relating
  to this article. I desire to read more issues approximately it!

 12. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found
  any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did,
  the internet will be much more useful than ever before.

 13. You can definitely see your skills in the work you write.
  The sector hopes for more passionate writers such as you who
  aren’t afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

 14. I truly love your website.. Very nice colors & theme. Did you create this amazing site yourself?

  Please reply back as I’m attempting to create
  my very own website and want to find out where you got this from or just what the theme is
  called. Thank you!

 15. Its like you learn my thoughts! You seem to know a lot approximately this, like you wrote the e-book in it or something.
  I feel that you simply could do with a few %
  to power the message house a little bit, but instead of that, that is wonderful blog.
  An excellent read. I will certainly be back.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here