ศัลยกรรมใบหน้า

ศัลยกรรมใบหน้า (FACE SURGERY)

เสริมจมูก (RHINOPLASTY)

เก็บปีกจมูก แต่งปีกจมูก (ALAR REDUCTION SURGERY)

ผ่าตัดตกแต่งริมฝีปาก (LIPS SURGERY)

ลักยิ้ม (DIMPLE RECONSTRUCTION)

เสริมคาง (CHIN AUGMENTATION)

ทำตา 2 ชั้น (UPPER EYELID SURGERY)

ศัลยกรรมถุงใต้ตา (LOWER-BLEPHAROPLASTY)

เสริมโหนกแก้ม (CHEEK IMPLANTATION)

แก้ไขหูกาง (OTOPLASTY)