ตรวจฮอร์โมน

ตรวจฮอร์โมน (HORMONES)

โปรแกรมการตรวจระดับสมดุลฮอร์โมน

การออกแบบโปรแกรมการดูแลระดับฮอร์โมนให้กับท่าน เพื่อช่วยส่งเสริมสมรรถภาพความพร้อมในด้านร่างกายและจิตใจ อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้วยหลักการของ Anti – Aging Medicine ที่กล่าวไว้ว่า ระดับของสมดุลฮอร์โมน จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป ก่อให้เกิดภาวะหรืออาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของฮอร์โมน อาทิ ระดับพลังงานลดลง, การเผาผลาญในร่างกายลดลง, ผิวพรรณเปลี่ยนแปลง, แห้งกร้าน, รอยเหี่ยวย่น, มวลกล้ามเนื้อลดลง, ปริมาณไขมันสะสมในร่างกายเพิ่มขึ้น, กระดูกบาง, ความจำลดลง, สมองเสื่อม, ภาวการณ์นอนหลับผิดปกติ, นอนหลับยากขึ้น, นอนหลับไม่สนิท, หงุดหงิดง่าย, ซึมเศร้า และความต้องการทางเพศลดลง เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังอาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจขาดเลือดอีกด้วย

รายละเอียดของโปรแกรม

  • ตรวจระดับสมดุลของฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกาย เช่น ฮอร์โมนการเผาผลาญ, ฮอร์โมนเพศ, ฮอร์โมนการนอน, ฮอร์โมนความเครียด, Growth Hormone และฮอร์โมนอินซูลิน เป็นต้น