ตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของเม็ดเลือด

ตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของเม็ดเลือด (LIVE BLOOD ANALYSIS)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Live Blood Analysis

เลือดที่มีสุขภาพดีจะมีเม็ดเลือดแดงที่กลมทุกๆ เซลล์ ไม่จับตัวกันและไหลไปตามน้ำเลือดได้อย่างอิสระ น้ำเลือดต้องใสและมีเม็ดไขมันหรือสารพิษอยู่เพียงเล็กน้อย และพบเม็ดเลือดขาวที่ทำงานเป็นปกติ แต่หากเลือดมีความผิดปกติ เช่น รูปร่างของเม็ดเลือดไม่กลมสมบูรณ์ บิดเบี้ยว และเม็ดเลือดแดงมาซ้อนเกี่ยวติดกันแน่น จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของร่างกาย

Live Blood Analysis เป็นการตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของเม็ดเลือด เพื่อดูลักษณะเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว น้ำเลือด รวมทั้งสิ่งผิดปกติในเลือด ซึ่งจะสะท้อนถึงสภาวะที่แท้จริงของร่างกาย เพราะเลือดคือสายธารลำเลียงอาหารและสารที่จำเป็นไปส่งถึงเซลล์แต่ละเซลล์ของร่างกาย เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ดังนั้น ก่อนการเจ็บป่วยของร่างกาย จึงสามารถตรวจพบความผิดปกติในเลือดได้ก่อนที่ร่างกายจะแสดงอาการออกมาภายนอก

วิธีการ

  1. เจาะเลือดบริเวณปลายนิ้ว และนำหยดเลือดมาวิเคราะห์ในขณะที่เลือดยังสดและมีชีวิตอยู่
  2. นำหยดเลือดมาใส่สไลด์ใส แล้วส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิด Dark Field ที่มีกำลังขยายสูง

 

 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเลือดในทันที (Real Time) เพื่อดูลักษณะและความสมบูรณ์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง รวมทั้งสารประกอบที่ตกค้างในเลือด เช่น สารพิษ, โลหะหนัก, สารต้านอนุมูลอิสระ หากเม็ดเลือดมีความผิดปกติ หรือมีสารตกค้างเยอะ จะสามารถบ่งชี้สภาวะของร่างกายได้หลายระบบ ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร การทำงานของตับ ระบบภูมิคุ้มกัน การขาดวิตามินและแร่ธาตุบางชนิด ความสมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกาย สารอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือด การทำงานของเม็ดเลือดขาว ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะแนวโน้มของการเกิดโรคและความเสื่อมต่างๆ ของร่างกาย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจแข็ง โรคมะเร็ง เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีต่อไป แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค ความเสื่อมต่างๆ ของร่างกาย

ประโยชน์ที่จะได้ จากการตรวจ Live Blood Cell Analysis

  • ระบบย่อยอาหาร ภาวะการดูดซึมอาหาร เพื่อวินิจฉัยระบบการย่อยอาหารว่า มีความผิดปกติอย่างไรหรือไม่
  • สารพิษตกค้างในเลือด เช่น โลหะหนัก ต่างๆ ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมโดยตรงหรือทางอ้อม
  • ความสมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกาย
  • สารอนุมูลอิสระในเลือด
  • ระบบภูมิคุ้มกัน และภาวะภูมิแพ้